Habitat Derneği

habitat

www.habitatdernegi.org

Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhagen Sosyal Kalkınma zirvesinde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından kuruldu. İlk kuruluş vizyonu Dünyanın bir ucundaki bir gençle Türkiye’nin öteki ucundaki genç arasında iletişim köprüsü kurmak olan  Habitat bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklarını kurmak için bir çok proje ve program geliştirdi.

Gençlerin yanı sıra kadınlar, engelli bireyler, çocuklar ve iş dünyası ile kurduğu işbirlikleri ile Habitat farklı sosyal gruplara ve bu gruplara hizmet veren kamu kurumlarıyla birlikte, STK  ve şirketlerle de ortak çalışmalar geliştirdi. Habitat Türkiye’nin kalkınmasında en önemli rolü oynayan grup olan gençlerin hayatını kolaylaştıracak politikalar oluşturulmasına katkı sağlıyor. Gençlerin geleceklerini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmeleri için kamu politikalarının ülkemizdeki finansal bilincini arttırılması hedefiyle geliştirilmesi konusunda ilgili kamu kurumlarıyla iş birlikleri geliştiriyor.

Share This