PROJE HAKKINDA

 Kredi risk alanında gençlerin bilgilendirilmesi; gençler arasında bilinçli borçlanma sisteminin yaygınlaştırılması, bütçe yönetim ve planlanması: genç/kadın girişimci ve kobi sahiplerinin bankalar ve finans sektöründeki diğer aktörlerle olan ilişkilerini etkin yönetmeleri ve risk yönetiminde etkinleştirilmeleri hedeflenmektedir. Bu başlıklarda gençlerin, kadın girişimcilerin ve KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır…

HEDEF GRUP

Projenin hedef kitlesini, 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri, üniversite kulüp üyeleri, gençlik STK üyeleri, girişimci adayı gençler, gençlik meclisleri üyeleri, yeni mezun olmuş üniversite öğrencileri, iş arayan gençler, kamu ve özel sektörde çalışan gençler ve örgütlenmemiş gençler oluşturmaktadır.

MÜFREDAT

Bilinçli borçlanma sistemi, krediler, bütçe yönetimi, kredibilite.

PROJE KENTLERİ

81 İl

Proje Ortakları

Share This